MKS - Żeglarski Klub Morski BRYZA

Międzynarodowy kod sygnałowy - zanikająca wiedza żeglarska? Wydaje się że tak. W dobie łączności KF, UKF, telefonii komórkowej, łączności satelitarnej traci swą atrakcyjność. Zresztą próżno szukać cokolwiek o MKS w najnowszych podręcznikach do nauki żeglarstwa.

Co to jest MKS
MKS są to sygnały nadawane głosem, znakami świetlnymi i flagami. Otóż przy pomacy tych sygnałów można przekazywać różnorodne informacje. Obowiązujący od 1 kwietnia 1969r MKS przygotowany przez Podkomisję MKS przy Międzynarodowej Morskiej Organizacji Doradczej w Londynie stanowi nową wersję kodu z 1932 roku.

Księga MKS jest podzielona na rozdziały :
I.Niebezpieczeństwo - nagła potrzeba
II. Ofiary w ludziach - uszkodzenia
III. Nawigacja - Hydrografia
IV. Manewry
V. Różne
VI. Meterorologia
VII. Łączność
VIII. Medycyna

Wywołanie
Sygnał K6.

Odpowiedź.
Jednostka wywołana do której sygnał jest kierowany po zauważeniu sygnału podnosi flagę odpowiedzi do połowy a natychmiast po zrozumieniu jego znaczenia do góry. Gdy jacht nadający opuści swój zestaw flag, flagę odpowiedzi należy ponownie opuścić do połowy wysokości linki flagowej i podnieść ponownie do szczytu gdy następny zestaw flag zostanie zrozumiany.

Flagi MKS - jednoliterowe i odpowiadające im znaczenia.

Litera
słowo
kodu
Sygnał
Znaczenie sygnału
Znaki
alfabetu
Morse„a
Reguła
ułatwiająca
zapamiętanie
A
Alfa
Mam nurka pod wodą; trzymajcie się z dala i idźcie powoli.
I have diver dowm; keep well clear at slow speed.
. _
Anioł
B
Bravo
Ładuję, wyładowywuję, mam na statku ładunki niebezpieczne.
I am taking in, discharging, carrying dangerous goods.
_...
Bolszewik
C
Charlie
Tak. Potwierdzenie.
Yes.Affirmative.
_._.
Ciastko
D
Delta
Trzymajcie się z dala ode mnie manewruję z trudnością.
Keep clear of me I am manoeuvring with difficulty.
_..
Dunaj
E
Echo
Zmieniam swój kurs w prawo.
I am altering my course to starboard.
.
-
F
Foxtrott
Jestem niezdolny do ruchu; nawiążcie łączność ze mną.
I am disabled; communicate with me.
.._.
-
G
Golf
Potrzebuję pilota. Nadany przez statki rybackie - wybieram sieci.
I require a pilot.When made by fishing vessels - I am hauling nets.
_ _.
Gówno na plocie
H
Hotel
Mam pilota na statku.
I have a pilot on board.
....
Halina polska dziewczyna
I
India
Zmieniam mój kurs w lewo.
I am altering my course to port.
..
Kropka nad I
J
Juliett
Mam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dala.
I am on fire and have dangerous cargo on board, keep well clear of me.
._ _ _
-
K
Kilo
Pragnę nawiązać z wami łączność.
I wish to communicete with you
_._
Kołobrzeg
L
Lima
Zatrzymajcie natychmiast wasz statek.
You should to stop your vessel instantly.
._..
-
M
Mike
Zatrzymałem mój statek i nie posuwam się po wodzie.
My vessel is stopped and making no way through the water.
_ _
-
N
November
Nie. Zaprzeczenie.
No, Negative.
_.
Noc
O
Oscar
Człowiek za burtą.
Man overboard.
_ _ _
O Jezu
P
Papa
W porcie: wszystkie osoby zameldować się natychmiast na statek ponieważ wychodzi na morze.Na morzu: moje sieci zaczepiły o przeszkodę.
In harbour: All persons should report on board as the vessel is about to proced to sea. At sea: My nets have comefast upon an obstruction.
._ _.
Prostytutka
Q
Quebeck
Mój statek jest zdrowy i proszę o prawo zdolności ruchów.
My vessel is healthy and I request free pratique.
_ _._
-
R
Romeo
-
-
._.
-
S
Sierra
Moje maszyny pracują wstecz.
My engines are going astern.
...
Studnia
T
Tango
Trzymajcie się ode mnie z dala jestem zajety trałowaniem we dwójkę.
Keep clear of me I am engaged in pair trawling.
_
-
U
Uniform
Kierujcie się ku niebezpieczeństwu.
You are running into danger.
.._
-
V
Victor
Potrzebuję pomocy.
I require assistance.
..._
-
W
Whiskey
Potrzebuję pomocy lekarskiej.
I require medical assistance.
._ _
-
X
X-ray
Wstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje sygnały.
Stop carrying out your intentions and watch for my signals.
_.._
-
Y
Yankee
Wlokę kotwicę.
I am dragging my anchor.
_._ _
-
Z
Zulu
Potrzebuję holownika.Statki rybackie - wydaję sieci.
I require a tug.Fishing vessels - I am shooting nets.
_ _..
-

FLAGI CYFROWE

Cyfra słowo kodu
Sygnał
Znaki alfabetu Morse„a
1
Nadazero
._ _ _ _
2
Bissotwo
.._ _ _
3
Terrathree
..._ _
4
Kartefour
.... _
5
Pantafive
.....
6
Soxisix
_....
7
Setteseven
_ _...
8
Oktoeight
_ _ _..
9
Novenine
_ _ _ _.
0
Nadazero
_ _ _ _ _

FLAGI ZASTĘPCZE

flaga kodu i odpowiedzi
Pierwsza
Druga
Trzecia

Łacząc sygnały jednoliterowe z cyframi możemy przekazywać informacje np:
A z trzema cyframi - azymut lub namiar
C z trzema cyframi - kurs
D z dwiema, czterema lub sześcioma cyframi - data
G z czterema lub pięcioma cyframi - długość geograficzna
L z czterema cyframi - szerokość geograficzna
R z jedną lub większą liczbą cyfr - odległość w milach morskich
S z jedną lub większą liczbą cyfr - prędkość w węzłach
T z czterema cyframi - czas miejscowy

Oczywiście przy przekazywaniu bardziej skomplikowanych informacji powyższe flagi nie wystarczają. Tworzy się więc ich kombinację - sygnały dwuliterowe.

Przykłady
KG- Czy potrzebujecie holownika(ów). Do you require a tug(s)
KG1- Nie potrzebuję holownika(ów). J do not require a tug(s)
MIT - Chory ma uporczywą czkawkę. Patient has persistent hiccough.
MGF - Pacjęt ma podcięte gardło.Patient has cut throat.
MTD32 - Dać tabletki aspiryny.You should give aspiryn tablets.
ZA - Pragnę nawiązać z wami łaczność w języku ... . I wish to communicate with you .... .
0 - Holenderski. Dutch.
1 - Angielski. English.
2 - Francuski. French.
3 - Niemiecki. German.
4 - Grecki. Greek.
5 - Włoski. Italian
6 - Japoński. Japanese
7 - Norweski. Norwegian
8 - Rosyjski. Russian
9 - Hiszpański. Spanish.
VL - Zbliża się cyklon tropikalny (cyklon, huragan, tajfun). Zastosujcie odpowiednie środki ostrożności.
Tropical storm (cyclone, hurricane, typhoon). You should take appropriate precautions.
NM - Podajcie głębokość dookoła waszego statku.You should report the depth around your vessel.
DX - Tone (szerokość ..., długość ..., jeśli potrzeba).I am sinking (lat ..., long ..., if necessary) .
OY - Port jest zaminowany. Port is mined.

Gala flagowa
Podnosimy ją podczas świąt państwowych i żeglarskich. Na jachtach stojących w porcie lub na kotwicy podnosi się wielką galę flagową. Składa się ona z flag MKS i biegnie od dziobu przez top lub topy masztów do rufy. Kolejność flag AB1, CD2, EF3 ... . Flagę kodu i odpowiedzi należy podwiesić pod dziobem. Jacht płynący na silniku (bez żagli) podnosi małą galę flagową , która przebiega od prawej burty do topu grotmasztu i kończy się na lewej burcie. Układ flag taki sam jak w wielkiej gali flagowej. Czas podnoszenia i opuszczania gali jest taki sam jak bandery.